Loteria Noworoczna w Rothkötter

Warunki uczestnictwa – Loteria Noworoczna w Rothkötter

Udział w losowaniu nagród od Grupy Rothkötter jest bezpłatny i podlega wyłącznie warunkom uczestnictwa.

Warunki

Wszyscy pracownicy (m/ż), należących do grupy przedsiębiórstw Rothkötter, zwanych dalej „Rothkötter“, którzy w momencie losowania w dniu 21.01.22 r. są w nierozwiązanym stosunku pracy z firmą Rothkötter, mają prawo do udziału w losowaniu.

Aby wziąć udział w losowaniu, należy dostarczyć do działu personalnego danej placówki dowód kompletnego szczepienia (odzdrowieńcy+ szczepionka uzupełniająca, 2x AstraZeneca, 2x BionTech, 2x Moderna lub 1x Johnson&Johnson, szczepionka krzyżowa [szczepionka wektorowa + szczepionka mRNA]) w odpowiedniej formie (przedłożenie zaświadczenia o szczepieniu, karty szczepień lub podobnej).

Udział w losowaniu jest możliwy wyłącznie po poprzednim zgłoszeniu się do działu personalnego, do czwartku, 20.01.2022 r., do godz. 12:00. Później złożone dowody nie będą w losowaniu brane pod uwagę.

Pracownicy, którzy zostali zaszczepieni w terminach szczepień organizowanych przez firmę Rothkötter, są już zarejestrowani w dziale personalnym.

Udział w losowaniu jest bezpłatny.

Okres

Udział w loterii jest możliwy do czwartku, 20.01.2022 r., do godz. 12:00. W tym okresie pracownicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w loterii poprzez przedstawienie dowodu kompletnego szczepienia.

Przyznane zostaną następujące nagrody

A.

2x nowy samochód VW up!, każdy warty ok. 15.000€

B.

20x bon na rower, każdy o wartości 1.000€.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej i będą mogli odebrać bon u wybranego sprzedawcy rowerów w regionie.

C.

100x bon Amazon, każdy o wartości 150€

Zwycięzcy zostaną wylosowani w dniu 21.01.2022 r. spośród wszystkich uprawnionych pracowników.

Zwycięzcy loterii zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość mailem lub osobiście.

Losowanie nagrody zostanie przekazane wyłącznie zwycięzcy. Wymiana lub wypłata nagrody w gotówce nie jest możliwa.

Firma Rothkötter ponosi wszelkie koszty związane z wysyłką nagrody. Wszelkie podatki związane z nagrodą ponosi firma Rothkötter.

Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu 4 tygodni po dwóch poinformowaniach, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi.

Ochrona danych

Udział w konkursie wymaga podania danych osobowych lub wykorzystania istniejących danych. Uczestnik zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są kompletne i prawidłowe.

Organizator zwraca uwagę, że wszystkie dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez ich zgody.

W przypadku wygranej, zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia w mediach wykorzystywanych przez Rothkötter (w tym Korn&Co., media społecznościowe).

Uczestnik może w każdej chwili odwołać swoją deklarowaną zgodę. Odwołanie musi być przesłane w formie pisemnej na adres datenschutz@rothkoetter.de. Po odwołaniu zgody, zgromadzone i przechowywane dane osobowe uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo właściwe

Pytania lub skargi związane z konkursem należy kierować do firmy Rothkötter. W tym celu należy skorzystać z adresu e-mail info@rothkoetter.de. Dalsze dane kontaktowe można znaleźć w sekcji dotyczącej nadruków na stronie internetowej.

Niniejsza loteria podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Proces sądowy jest wyłączony.

Klauzula rozdzielności

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa. Postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które pod względem ekonomicznym i celowościowym będzie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. To samo obowiązuje w przypadku luki w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

Rothkötter życzy szczęścia!